Kentur

Yönetim Kurulu

Ali ÇİÇEK
Yönetim Kurulu Başkanı
Hikmet ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murat ÇADIR
Yönetim Kurulu Üyesi
Celalettin CİNGÖZ
Denetçi
Murat KARAPINAR
Genel Müdür
Özcan TÜRKOĞLU
Muhasebe ve İdari İşler Müdürü